Условия за ползване

Няма да се публикуват и ще се премахват от сайта всички коментари, които представляват:

  • търговска реклама
  • нецензурирани изрази
  • обиди на етническа, сексуална или свързана с вероизповедание основа
  • порнографско съдържание
  • лични данни
  • URL връзки и препращания към други страници

Ние сме радетели за използването на български език в интернет, така, че писането на кирилица в коментарите е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Diabijou.bg си запазва правото да прави корекции на правописни грешки в изказаните от потребителите мнения, без да променя съдържанието на коментара.

Рекламации

Законът за защита на потребителите дава право на потребителя да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им, без да плаща неустойка, при условие че не е нарушена цялостта на опаковката и е запазен добрият търговски вид на стоката, спазвайки условията по чл.55 от ЗЗП.

Ако потребителят реши да върне стоката, без ясна причина, куриерската услуга за транспорта до нас ще бъде за негова сметка. 

Всички права на потребителя, цитирани в ЗЗП важат и в интернет магазин diabijou.bg.

При получаване на пратката, задължително проверете съдържанието на пакета за нарушаване на вида на опаковката и съответствие на продукта със заявката.

Дрехите предлагани от ДиА Бижу се правят изключително по индивидуална мярка на всеки клиент. В случай, че клиентът решава да завърне изработената за него дреха той заплаща 30 лв., които са необходим разход за корекция на дрехата. 

ДиА Бижу ЕООД не носи отговорност за неправилно посочените размери. Всичките разходи по корекция и транспорт се поемат от клиента. 

В случай на възникване на спорове или неуредени въпроси, които не са упоменати в Общите условия, потребителят има право да отправи възникналите въпроси към нас на посочения за връзка адрес. Въпросите ще бъдат разрешавани според разпоредбите на действащото българско законодателство в дух на коректност и добронамереност.